Kosmische Gidsen

Aloha Project

MAKING THE WORLD A BETTER PLACE

 

IK HEB ME GEENGAGEERD VOOR HET ALOHA PROJECT

EN HEB DE EED AFGELEGD OM MEE TE HELPEN OM

VAN DE WERELD EEN BETERE PLAATS TE MAKEN

HELP ME DIT TE VERWEZENLIJKEN

KIJK NAAR DE INFO OVER HET ALOHA PROJECT

EN MAIL ME ALS JE MEER INFO WENST

oktober 2010

 

 

Aloha Newsletter

Aloha Everyone! We hope you enjoy our newsletter, but if you wish to be removed from our list, please reply to this email with"Remove" in the subject line and we will delete your name from our mailing list.


 

Making The World A Better Place
Featured Group: Huna Healing Group, Belgium, healing on request, new members welcome, Dutch, English, French, Portuguese spoken and Italian and German can be read, Contact Sonia Hinninck, paragnoste@gmail.com

 
 
Thank you for your pledge, Sonia. Please look over the plans of the Aloha Project, or continue the good work you are doing. 
 
Aloha from Serge


Blessings from Aloha International

 

Mail ontvangen op 17/01/2011 - ik werk sindsdien mee aan het project

Dear Sonia,
What you are doing is wonderful and very much needed. We need as many healers helping the world as possible.


Aloha from Serge

Blessings from Aloha International

 

 

Dit komt uit de Maya Cultuur - vind het een mooi gebed

Gebed van de Zeven Galactische Richtingen
J. Arguëlles

Vanuit het Oosten, Huis van Licht
Moge wijsheid in ons dagen
Zodat we alles kunnen zien in helderheid

Vanuit het Noorden, Huis van de Nacht
Moge wijsheid in ons rijpen
Zodat we alles kunnen weten van binnenuit

Vanuit het Westen, Huis van Transformatie
Moge wijsheid getransformeerd worden tot de juiste actie
Zodat we kunnen doen wat gedaan moet worden

Vanuit het Zuiden, Huis van de Eeuwige Zon
Moge de juiste actie de oogst binnenhalen
Zodat we kunnen proeven van de vruchten van het planetaire zijn

Vanuit Boven, Huis van de Hemel
Waar sterrenmensen wonen en voorouders samenkomen
Moge hun zegeningen nu tot ons komen

Vanuit Beneden, Huis van de Aarde
Moge de hartslag van haar kristallen kern
Ons zegenen met harmonieën om alle oorlog te beëindigen

Vanuit de Centrale Galactische Bron
Die overal tegelijkertijd is
Moge alles gekend zijn in het licht van wederzijdse liefde

OH YUM, HUNAB K’U, EVAM MAYA, E MA HO!
Word wakker, de dageraad is aangebroken
Of de letterlijke vertaling: Oh Moeder, Vader, Bron, wat is alles in de natuur prachtig in balans!

Doordat er vele mensen, in alle werelddelen, zijn die dit gebed gebruiken is de uitwerking ervan erg krachtig. Dit gebed leert ons daarnaast dat we positieve veranderingen in de wereld niet alleen voor elkaar kunnen krijgen, maar dat we onze krachten moeten bundelen