Kosmische Gidsen

Light Switch Huna

Light Switch Huna
Dr. E. Otha Wingo

Deze methode werkt altijd voor 100%, mits je de voorgeschreven stappen precies opvolgt. Als de resultaten niet overeenkomen met je wens, betekent dit dat je de stappen niet EXACT gevolgd hebt. Wanneer dit gebeurt, wis dan mentaal het plaatje waarmee je gewerkt hebt, door hardop te zeggen:
Ik los het mentale beeld op en veeg alle resten die zich opgehoopt kunnen hebben weg, om opnieuw te kunnen beginnen en om het perfecte beeld te maken. Alle energie die vast zit aan het beeld is verwijderd en het beeld is nu totaal opgelost en gewist.
De reden hiervoor is dat de Hogere Autoriteiten blijven werken aan een eenmaal ontvangen beeld, wanneer je dat beeld niet uitwist. Gedeelten van het beeld worden dan realiteit en dit geeft vaak een minder gewenst resultaat. Daarom is het verstandig om een beeld of blauwdruk geheel te wissen of te annuleren en vervolgens overnieuw te beginnen.
Wanneer je een licht aan wilt doen in een kamer, dan gebruik je de lichtschakelaar en het licht gaat onmiddellijk aan en je kamer is vervuld van licht. Het is niet nodig om te weten hoe elektriciteit werkt, hoe de bedrading door het huis loopt, of waar de elektriciteitscentrale zich bevindt om het licht in een kamer aan te doen. Het aandoen van het licht werkt precies hetzelfde voor iedereen: voor jou, voor de elektricien en voor de natuurkundige. In dit artikel krijg je de stappen aangereikt om je te laten zien hoe eenvoudig en makkelijk je de lichtschakelaar van Huna kunt overhalen zodat je de resultaten krijgt die jij verlangt.

Net zoals bij een elektriciteitscircuit is het een goed idee om er zeker van te zijn dat het circuit niet overbelast is. Wanneer we werken met elektriciteit gaan we ook geen machines aansluiten waar het systeem niet op berekend is om de stoppen niet te laten doorslaan.
In Huna kun je dit vergelijken met VERGEVING. Je kunt op dit punt een gesprekje met jezelf voeren en iedereen vergeven voor wat ze je hebben aangedaan. Vergeef vervolgens jezelf voor wat je zelf hebt gedaan in het verleden en voeg daar de belofte aan toe anderen niet met opzet pijn te zullen doen in het heden en in de toekomst.
Wanneer je niet helemaal tevreden bent met je vergevingssessie, geef jezelf dan de opdracht een goede daad te doen en voer die uit om jezelf ervan te overtuigen dat je serieus bent over vergeving.

De Eerste Schakelaar

 1. Beslis precies wat je wilt bereiken. Wees heel specifiek. Houdt het bij een verzoek en voeg aan je verzoek alleen die zaken toe, die direct verband houden met het specifieke resultaat dat je gemanifesteerd wilt zien.
 2. Maak een duidelijk beeld in je hoofd van het RESULTAAT dat je wenst te realiseren. Zorg ervoor dat je jezelf in het beeld zet en ook iedereen die betrokken is bij je verzoek. Gebruik je voorstellingsvermogen om dit mentale beeld te creeren. Zie jezelf doen en denken zoals je zou doen en denken wanneer je dat resultaat hebt gerealiseerd. Betrek hier je vijf zintuigen bij en vergeet ook niet de emotie van verlangen voor het resultaat en de uiteindelijke blijdschap wanneer het resultaat werkelijkheid is geworden, toe te voegen.
 3. Gebruik geen ontkenningen in je beschrijving van je verzoek. In plaats van bijvoorbeeld te zeggen ik wil af van deze spanningen en conflicten zeg je Ik zie alleen maar vrede, blijdschap, liefde en harmonie in al mijn relaties. Of in plaats van ik wil genezen van deze ziekte zeg je ik zie mezelf helemaal gezond, energiek en sterk in lichaam, geest en ziel.
 4. Verzeker je ervan dat je verzoek niemand schaadt, ook niet jezelf.
 5. Wanneer je helemaal tevreden bent met je verzoek en het beeld dat je gecreeerd hebt en dat het overeenkomt met wat je werkelijk wenst is het verstandig om deze blauwdruk te verzegelen. Je kunt dit doen door de volgende woorden uit te spreken: Ik ben helemaal tevreden met het mentale beeld van mijn verzoek. Ik verzegel het nu met een beschermend omhulsel zoadat het niet per ongeluk veranderd of beschadigd wordt.
 6. Ga nu naar schakelaar nummer 2.

De Tweede schakelaar

 1. Ga ergens rustig zitten waar je ongestoord 5-10 minuten kunt werken om mana (energie) te genereren om aan je Hoger Zelf te geven om het verzoek te kunnen manifesteren.
 2. Haal nu een keer diep adem en houd je adem even vast en adem vervolgens langzaam uit. Zeg daarbij: Ik ontspan mijn lichaam en geest. Met iedere ademhaling voel ik mee meer ontspannen en op mijn gemak en geestelijk alert.
 3. Haal nogmaals diep adem, zoals eerder en adem uit en zeg dan: Terwijl ik deze ademhalingen doe, neemt mijn energie enorm toe. Mijn lichaam is ontspannen en ik voel me uitstekend. Mijn geest is helder en alert en ik richt mijn aandacht helemaal op mijn diepe ademhalingen en het verhogen van mijn energievoorraad.
 4. Haal nog een aantal keren diep adem op de hierboven beschreven manier en laat je ademhaling regelmatig worden maar nog steeds langzamer en dieper dan je normaal adem haalt. Laat dit een natuurlijke manier van ademen voor je worden. Laat je geest alleen bezig zijn met de gedachte dat je energieniveau omhoog gaat terwijl je op deze manier adem haalt.
 5. Zeg nu: Ik zie een duidelijk beeld van wat ik verlang, precies zoals ik het me eerder heb voorgesteld.
 6. Ik verzoek nu mijn lager zelf om dit beeld te sturen aan mijn hoger zelf samen met een gulle hoeveelheid energie om het verzoek te kunnen realiseren.
 7. Ik spreek mijn dankbaarheid uit dat mijn verzoek op het niveau van het Hoger Zelf onmiddellijk is gerealiseerd en realiteit gaat worden op het fysieke niveau.
 8. Dit gebed stijgt op naar mijn Hoger Zelf. Laat de hogere energie van mijn Hoger Zelf op mij neerdalen.
 9. Wees dan even stil en wacht op een ontvangstbevestiging van je Hoger Zelf.

De Derde Schakelaar
Wanneer je je beeld samen met een gulle voorraad energie (Je kunt je energieniveau ook verhogen door piko-piko of gewoon door Reiki te geven aan je verzoek.) hebt aangeboden aan de Hogere Autoriteiten, laat je het vervolgens met rust. Laat het los. Wanneer je een zaadje geplant hebt, ga je er ook niet aan lopen trekken! Wel moet je het iedere dag verzorgen. Dit is de vierde schakelaar. Herhaal de vierde schakelaar dagelijks tot je verzoek gerealiseerd is op het fysieke niveau.

De Vierde Schakelaar

 1. Ga ergens zitten of staan waar je 5 tot 10 minuten niet gestoord zult worden.
 2. Adem in, langzaam en diep, houd je adem even vast en adem vervolgens langzaam uit. Zeg deze woorden: Ik ontspan mijn gehele lichaam en mijn geest. Met iedere ademhaling voel ik me meer ontspannen, op mijn gemak en geestelijk alert.
 3. Haal nu weer diep adem, houd je adem even vast en adem langzaam uit: Zeg: Terwijl ik op deze manier adem haal, neemt mijn energie enorm toe. Mijn lichaam is ontspannen en ik voel me uitstekend. Mijn geest is helder en alert en ik richt mijn aandacht helemaal op deze diepe ademhalingen en het verhogen van mijn energievoorraad.
 4. Haal nog een aantal keren diep adem en laat je ademhaling regelmatig worden maar langzamer en dieper dan normaal. Houd je aandacht enkel op de gedachte gericht dat je energievoorraad toeneemt terwijl je adem haalt.
 5. Zeg dan hardop: Ik stuur mijn Hoger Zelf een gulle gift van energie om te gebruiken om mijn verzoek te realiseren op het fysieke niveau. Iedere dag, op elke manier, word ik beter en beter.

 

 1. In Huna is vergeving van jezelf en anderen heel belangrijk. Ik zal daar in de nieuwsbrief van februari 2005 op terugkomen.
 2. Long was er van overtuigd dat manifestatie plaatsvindt via het lager zelf. Het midden zelf (Lono) bedenkt iets, maakt een beeld. Ku neemt dit beeld over en hoe meer energie dat beeld heeft, hoe hoger Ku het zal plaatsen op de prioriteitenlijst. Dit beeld komt vervolgens bij het Hoger Zelf die zorgt voor manifestatie in de fysieke wereld. Vandaar dat het meegeven van energie als zo belangrijk wordt gezien.
 3. Piko-Piko is een manier van ademhaling waarbij je bij het inademen je aandacht richt op je kruin en bij het uitademen je aandacht op je navel. Je stelt je tevens voor dat er bij je navel een bol van energie ontstaat die met iedere uitademing groter wordt. Deze bol kun je in gedachte naar je Hoger Zelf sturen als gulle gift van energie om de manifestatie van je verzoek te versnellen.
 4. Het is toegestaan om een uiterste manifestatiedatum bij je verzoek te noemen.