Kosmische Gidsen

Wat is Huna

Huna wordt wel omschreven als een vorm van praktische filosofie, psychologie of sjamanisme, afkomstig van de Polynesische Eilanden. Max Freedom Long wordt algemeen beschouwd als de her-ontdekker van Huna.

Tijdens zijn langdurige verblijf op Hawai stuitte Long op deze geheime kennis die hem dusdanig greep dat hij de rest van zijn leven gewijd heeft aan het bestuderen en uitdragen ervan omdat hij meende dat Huna magische geheimen bevatten die voor velen van praktisch nut konden zijn. Tijdens zijn verblijf op Hawai kreeg hij weinig medewerking van Kahunais (experts in Huna) omdat ze niet geneigd waren de kennis met een vreemdeling te delen. Mijn leraar op het Huna-pad is Serge Kahili King. Hij is opgegroeid met de kennis van de Kahunais. Net zoals Long vindt King de kennis van dusdanig belang dat hij die wil delen met anderen. Hij heeft een aantal boeken geschreven en geeft cursussen en workshops om Huna toegankelijk te maken. Tegenwoordig worden er steeds meer ontdekkingen gedaan die bij de Kahunais al eeuwenlang bekend waren. Zo is er vanuit de kwantumtheorie het inzicht gegroeid dat de wereld is zoals je denkt dat hij is en dat energetisch alles en iedereen met elkaar verbonden is. Voor mij is dit puur Huna. De Kahunais zijn praktisch ingesteld. Theorie is leuk, maar praktische resultaten is waar het om draait. Het uitgangspunt van iedere vorm van sjamanisme is het herstellen van de harmonie waar dat nodig is. Dit is ook de centrale gedachte achter Huna.

De basisprincipes van Huna zijn:

 •  
  1. De 3 aspecten van bewustzijn: Lager Zelf (Ku), Midden Zelf (Lono) en Hoger Zelf (Kane). Deze indeling komt niet overeen met de standaard psychologische indeling.
  2. de zeven Huna principes:
     I)      De wereld is zoals je denkt dat hij is. (zien)
     II)    Er zijn geen grenzen (loslaten)
     III)    Energie volgt aandacht (concentratie)
     IV)   Nu is het moment van kracht (aanwezigheid)
     V)    Liefhebben is gelukkig zijn met (zegenen)
     VI)   Alle kracht komt van binnenuit (bekrachtigen)
     VII)   Effectiviteit is de graadmeter voor waarheid (opties)
  3. De vier werelden of energetische niveaus: de objectieve, de subjectieve, de symbolische en de holistische.