Kosmische Gidsen

 

Wat is nou eigenlijk het Violette Vuur  of de Violette Vlam ?

Het Violette Vuur is de gave van de Heilige Geest, door de eeuwen heen reeds bekend bij de mystici, maar op groter schaal geïntroduceerd door Saint Germain vroeg in deze eeuw.
Het Violette Vuur wordt ook wel "Het Heilige Vuur der transmutatie" genoemd.
Als het wordt aangeroepen en gevisualiseerd met het geven van dynamische decrees   (soort mantra's) transmuteert dit zevende straal aspect van het heilige vuur de oorzaak, gevolg, registratie en herinnering van negatief karma en misbruikte energie dat resulteert in disharmonie, ziekte en dood.

Meditatie en beweging in de kern van ons diepste wezen geven ons de ervaring dat God binnenin ons leeft als een energie, een licht, een bewustzijn waarmee men contact kan maken en dat men zich eigen kan maken.
Er bevinden zich spirituele krachten in ons, in elke cel, in het vuur van ons hart.
Alleen zijn we ze niet bewust. Als dit wel zo zou zijn zouden we veel dichter bij ons kern kunnen komen, bij ons hogere Zelf. Zouden we het neerdalen van de Heilige Geest voelen en bewust mee maken.

Dit neerdalen van de Heilige Geest is een geweldige kracht. Het is een intense liefde. En deze liefdeswerking is transmutief- dat wil zeggen. Wanneer deze energie door ons heen stroomt is zij in staat ons te herscheppen naar het beeld van het Werkelijke Zelf.

De Violette Vlam is de energie van de vrijheid, is ook een enrgie van genade en vergeving.

Transmutatie betekent verandering- verandering van vorm, gedaante of aard. Het is een voelbare uitstraling van het geestelijke vuur die werkelijk de elementen van ons onderbewustzijn door vuur zal doen vergaan.
Dit is de juiste manier om problemen op te lossen, emotionele obsessies, herinneringen uit het verleden. We hoeven niet terug te gaan door hypnose of regressie.
Stuur het liefdeslicht van de Heilige Geest er door heen en het begint allemaal te veranderen door de alchemie van de violette transmuterende vlam .

Dankzij Saint Germain kan je de werking van het Violette Vuur gaan ervaren. Het dringt diep door in de aller geheimste hoeken van je geest en geheugen. Het komt binnen, zwiept er doorheen en veegt, met een daverende slag, het stof der eeuwen naar buiten.
Regel voor regel, letter voor letter, bevrijdt de vlam - intelligent, lichtend, gestuurd door de Geest van God- de energieën van je vroeger misbruik van het heilige vuur , waarbij de natuurlijke bron van het innerlijk licht wordt hersteld.

In Egypte koesterde men de diep-violette amethist als een kalmerende, genezende steen en zelfs als bescherming tegen het kwaad. De Griekse geschiedschrijver Lucianus beschrijft een legendarische stad van edelstenen, waarvan de altaren uit enorme blokken amethist bestonden.
Zo zie je dat Violet altijd als genezend weer terug komt.
Isaac Newton nam waar dat een zonnestraal, die door een prisma wordt gevoerd, uiteenvalt in de kleuren van de regenboog. Dit zichtbare licht is maar een zeer klein onderdeel van een elektro magnetisch spectrum van verschillende frequenties of golflengten.
Violet, met de kortste golflengte, heeft de hoogste frequentie van het zichtbare spectrum en bevindt zich op de overgang naar de volgende licht octaaf. Voor de ouden was deze kleur van overgang, van transcendentie, meer een geestelijk dan een fysiek verschijnsel.

Toen de soldaten van Pilatus de doornenkroon vlochten voor Jezus, hingen zij ook een purperen mantel om zijn schouders. Zo werd purper een symbool voor het "mystieke"lijden, opoffering en boetedoening. Violet werd uitgekozen voor de liturgische gewaden tijdens de louteringstijden, Advent en de Vastentijd.

Shakespeare beschreef de violette vlam als de spirituele wijn van vergeving, de kwaliteit van genade die als zachte regen uit de hemel valt op de plek daaronder.

De Grote Witte Broederschap is een grote groep hoog ontwikkelde wezens/zielen, die zich qua ontwikkelingsgraad bevinden tussen de mens en God. Zij bestaan uit een uitgebreide, aan God ondergeschikte hiërarchie van wezens als engelen, aartsengelen, elementalen en meesters.
De meesters kunnen geascendeerd zijn, d.w.z.de initiatie van de hemelvaart hebben ondergaan.
Door het leerproces van reïncarnatie en karma wordt ieder mens in staat gesteld om zich steeds hoger te ontwikkelen, totdat hij tenslotte een staat van volmaaktheid heeft bereikt, waardoor hij niet meer opnieuw hoeft te incarneren op aarde, maar na het doormaken van een grote geestelijke inwijding zich verder in hemelse sferen kan ontwikkelen. Zij hebben hun lagere lichamen afgelegd en leven uitsluitend in het Goddelijke Bewustzijn.

Aangezien wij allemaal in principe toekomstige geascendeerde meesters zijn, proberen zij ons op allerlei manieren te helpen om hun nivo te bereiken. Zij leren ons hoe we het karma dat we nog hebben versneld kunnen goedmaken (balanceren, transmuteren). Zij geven ons daarvoor de "decrees" krachtige mantra's (gebeden) die niet alleen bedoeld zijn om ons van ons karma te bevrijden, maar ook om ons te zuiveren, om ons te helpen,met onze problemen en ons in staat stellen om snel te evolueren, veel sneller dan tot voor kort mogelijk was.

Het Violette Vuur , ook wel de Violette Vlam genoemd is ons gegeven door Saint Germain.
Hij is de hoeder van het Violette Vuur en heeft ons de decrees/mantra's gegeven voor het gebruik ervan.
Wanneer je dit Violette Vuur aanroept, visualiseer dan hoe het neerdaalt vanuit het hart van je IK BEN Aanwezigheid.
Met de uitdrukking IK BEN (I AM)wordt niet bedoeld het ik ben zoals we dat kennen, maar het is de IK BEN Aanwezigheid die in ieder van ons aanwezig is.

Als je één van de decrees wilt gaan gebruiken moet je altijd eerst Saint Germain aanroepen, Hij is als het ware de sleutel tot het Violette Vuur .

Je kan beginnen met:
In the name I AM THAT I AM, Jesus Christ, Saint Germain, I decree( 3x):
Je kan i.p.v. Jesus Christ ook een ander aanroepen, bijv.Moeder Maria als je je daar mee verbonden voelt, wel altijd Saint Germain aanroepen.
Daarna ga je verder met:
I AM a Being of Violet Fire , I AM the Purity God desires( 3x)
In het nederlands vertaald betekent het:
IK BEN EEN WEZEN VAN VIOLET VUUR , IK BEN DE ZUIVERHEID DIE GOD WENST.
De mantra's hebben meer kracht als je ze in het engels uitspreekt, het is immers de taal der "engelen".
Wanneer je deze mantra zegt cirkelt de stroom van het Woord met de klok mee in een spiraalbeweging rond je wezen.

Je mag de mantra de hele dag door gebruiken, overal. Je kan gebruik maken van het Woord binnenin. Wanneer je je in de loop van de dag gespannen voelt, moe bent, geïrriteerd, neerslachtig begint te voelen, zeg dan gewoon een paar keer de violette vuur mantra en je zult terug zijn in de kosmische stroom.
Er zit onbegrensde creativiteit in het violette vuur. Het maakt de energie van Aquarius in je vrij- de volle creativiteit van de Heilige Geest. Het bevrijdt liefde als discipline van het scheppende vuur.


Deze mantra kan je voor alles gebruiken, voor jezelf om verkeerd gebruikte energie te transmuteren, maar ook voor slechte eigenschappen, lichamelijke genezing, meer energie.
Wel moet je dan I AM vervangen.
Bijvoorbeeld als je last van je rug hebt:
Mijn rug is a Being of Violet Fire ...
Mijn energie is a Being of Violet Fire ....
Mijn hoofdpijn is a Being of Violet Fi re...
Zo kan je eindeloos doorgaan met het vervangen van het I AM.

"IK BEN"is een geladen woord. Het is geladen met de kracht van de kern van je wezen. Als je zegt : ik ben gezond, ik ben gelukkig, etc.springt het vuur op en cirkelt door je geest, hart en ziel. Wanneer je echter het tegenovergestelde zegt: ik ben moe, ik ben ziek etc. schep je ook de gevolgen er van.

 

Aartsengel Zadkiël en de Archeia Amethyst (Zevende Straal)

Aartsengel Zadkiël en zijn tweelingziel Amethyst vertegenwoordigen de geest van de Violette Straal, de zevende Straal en het Watermantijdperk. Zadkiëls naam betekent 'Goddelijke Rechtvaardigheid'.

Hij en de Heilige Amethyst helpen de mensheid om het meesterschap te verkrijgen over het chakra genaamd: 'Zetel-van-de-ziel' (2e chakra van onderaf).

Deze Aartsengelen brengen de vlam van vrijheid, vergeving, vreugde, alchemie, rechtvaardigheid, transmutatie en de bevrijding van de ziel. Wij kunnen deze eigenschappen van de Violette Straal in ons leven vermeerderen door de Violette Vlam aan te roepen door middel van de 'Wetenschap van het Gesproken Woord' (krachtige mantra's en specifieke gebeden).

Door het Violette Vuur te gebruiken worden pijnlijke, traumatische herinneringen uit het verleden uitgewist en verbrand, en kan er meer vergeving en vreugde in ons leven komen.

En elke keer dat wij Zadkiël en Amethyst die de Violette Vlam uitdragen, aanroepen, brengen we een gunstige verandering voor de aarde en onszelf tot stand, komen we dichter bij een vereniging met ons Christus-Zelf en helpen wij de wereld voor te bereiden op de komst van een Gouden Tijdperk.

Volgens Aartsengel Zadkiël hangt het succes van het Watermantijdperk geheel en al af van het aanroepen van de Violette Vuur-mantra's en is een enkele aanroep tot het Violette Vuur evenveel waard als miljoenen gebeden.

 

 

Transmutatie en Manifestatie - Decree


Door mijn Goddelijk Recht
Door mijn Goddelijke Wil
Door mijn Goddelijk Verlangen
Door de Kracht van God in Mij
Ik Ben de hand van God's Fortuin
Ik Ben het Licht van God dat nooit faalt
en dat stroomt als Goud Groen Violet
vuur door mijn Hart
Ik beveel nu mijn Wens en dat is....

 

Ik manifesteer en ontvang alle Overvloed
en Transmuteer nu alle angst en hindernissen
Dankbaar Voel ik en Weet ik dat ik reeds
heb verkregen en ga door met Zegenen
Met de hulp van St Germain
komen alle Wonderen door mij
Dat weelde mag vloeien naar iedereen
om God's wereld van Vrede en Licht
hier te doen bloeien

 

.... x3 x21  x108

 

Gebruik dit decree zoveel je wilt en kan. Gebruik het wanneer je iets wenst te veranderen in je leven bijvoorbeeld voor iets waar je het moeilijk mee hebt. Gebruik het als je iets wenst te bereikenof te bekomen. Of gewoon om de kracht van positief denken in werking te stellen dat door je hele wezen, ziel en aura zal doorwerken en je gelukzaligheid zal schenken. Het zal je beschermen en bevrijden van negatieve emoties en energieën. Door het meerdere malen per dag op te zeggen in een steeds vlotter tempo zal de creatieve kracht van je stem en de kracht van manifestatie, materialisatie, aantrekkingskracht en transmutatie in actie komen.

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb