Kosmische Gidsen

Roze boekje Aloha

THE ALOHA SPIRIT
a.k.a. "The Little Pink Booklet of Aloha"
copyright by Serge King 2004
For Free Distribution Only
Permission is hereby granted by the author to make unlimited electronic or print copies of this document for free distribution, providing that no changes are made without the express approval of the author. For more information go to The Aloha Project, or contact Aloha International, PO Box 223009, Princeville HI 96722, tel: 808-823-8381, huna@huna.org.


 


Het Kleine Roze Boekje Van Aloha
door Serge Kahili King

DE ALOHA FILOSOFIE

De wereld is wat je er zelf van denkt Er zijn geen grenzen Energie stroomt naar waar de aandacht op gericht is Het moment van kracht is in het nu Liefhebben is blij zijn met. Alle kracht komt van binnen uit Het resultaat is de maatstaf voor de waarheid Niet te koop Auteursrecht: Serge King 2004.

Het begrip Aloha Spirit (Levens Liefde) is de bekendste verwijzing naar de warme en gastvrije ontvangst waarvoor de Hawaiiaanse Eilanden zo beroemd zijn. Het heeft echter ook betrekking op een krachtige methode waarmee elk probleem opgelost kan worden, elk doel bereikt kan worden en elke geestelijke of lichamelijke toestand die gewenst wordt, bereikt kan worden.

In het Hawaiiaans betekent Aloha veel meer dan enkel "Hallo" of "Tot Ziens" of "Liefde". Haar diepere betekenis is eigenlijk "het vreugdevol(oha) delen(alo) van de levens-energie(ha) op dit moment(alo)".

Bij het deelnemen aan deze energiestroom word je een met de Universele Kracht die de Hawaiianen "Mana" noemen. De liefdevolle toepassing van deze onvoorstelbare Kracht is het geheim achter het verkrijgen van werkelijke gezondheid, geluk, welvaart en succes.

Het gemak waarmee deze Kracht toegepast kan worden en voor je kan werken is zo groot en tegelijkertijd zo eenvoudig, dat je zou denken dat het te mooi is om waar te zijn. Laat uiterlijke schijn je niet bedriegen! Neem de tijd om het uit te proberen.

Deze methode is de krachtigste ter wereld en ook al is het buitengewoon eenvoudig, toch zal het niet eenvoudig zijn, omdat je jezelf telkens weer moet herinneren het te gebruiken, en dan ook nog eens heel vaak. Dit geheim is al keer op keer aan de mensheid gegeven, en nu in deze vorm.

Het geheim is dit:

Zegen iedereen en alles dat uitdrukt wat je zou willen verwezenlijken.

Dit is alles!

Echter iets dat zo eenvoudig is, vereist nog wat uitleg.

De zegen geven aan iets betekent het bevestigen of benadrukken van een positieve kwaliteit, eigenschap of toestand, met de bedoeling dat hetgeen gezegend wordt zich zal vermeerderen, in stand zal blijven of zich zal voordoen.

Zegenen verandert je leven werkelijk, of geeft je wat je wil, en wel om drie redenen:

Allereerst roept de positieve aandacht van je geest de scheppende, positieve Kracht van het Universum op.

Ten tweede richt het je energie naar buiten waardoor meer Kracht door je stroomt.

Ten derde: als je de zegen richt op anderen in plaats van op jezelf, omzeil je mogelijk onbewuste angsten over wat je voor jezelf zou willen hebben, met het effect dat door deze gerichte aandacht een positieve invloed uitgeoefend wordt op hetzelfde in je eigen leven.

Het mooie van deze manier is dat het zegenen van anderen zowel hen als jezelf helpt.

Zegenen kan door aanraking of middels verbeelding gebeuren, de meest gebruikte en gemakkelijkste manier is door de zegening uit te spreken. De belangrijkste mondelinge zegeningen zijn:

Bewondering: Dit is het geven van complimenten of lof aan iets dat je opvalt, bijvoorbeeld "wat een prachtige zonsondergang", "Ik houd van die bloem" of "je bent zo"n prachtig mens."

Bevestiging: Dit gebruik je vooral ter vermeerdering of ter voortduring van een toestand. Voorbeeld: "Ik zegen de schoonheid van deze boom; gezegend is de gezondheid van je lichaam".

Waardering: Dit is een uitdrukking van dankbaarheid over iets bestaands of iets dat zich heeft voor gedaan. Voorbeeld: "Dank je voor je hulp; Ik dank de regen voor het bevochtigen van het land."

Verwachting: Dit is een zegen naar de toekomst. Voorbeeld: "We zullen een heerlijke picnic hebben; Ik zegen jou toegenomen inkomen, bedankt voor mijn geweldige partner, Ik wens je een goede reis; Moge je altijd de wind in de rug hebben."

Om het meeste profijt te hebben van de zegening is het noodzakelijk om op te houden met een gewoonte die hieraan afbreuk doet: verwensen.

Dit is niet hetzelfde als vloeken of het zeggen van lelijke woorden. Het heeft betrekking op het tegengestelde van zegenen, namelijk bekritiseren ipv bewonderen, in twijfel trekken ipv bevestigen; de schuld geven ipv waarderen; en zorgen maken ipv met vertrouwen tegemoet zien.

Op deze manier wordt het effect van de zegening verzwakt. Dus hoe meer je verwenst des te moeilijker zal het zijn en des te langer zal het duren voordat het goede van de zegening zich zal uiten. Aan de andere kant hoe meer je zegent des te minder kwaad zal verwensing kunnen doen.

Verder zijn hier nog wat mogelijke vormen van zegening voor uiteenlopende doelen en wensen. Pas ze zo vaak en veel toe als je wilt!

Gezondheid: Zegen alle gezonde mensen, dieren en ook planten; alles dat op een goede manier gemaakt of gebouwd is; ook alles dat een overdaad aan energie afgeeft of uitstraalt.

Geluk: Zegen alles dat goed is; het goede in alle mensen en alle dingen; alle tekenen van geluk die je ziet, hoort en voelt in mensen en dieren; alle mogelijkheden om gelukkig te zijn die je om je heen ziet.

Voorspoed: Zegen alle vormen van voorspoed in je omgeving, met inbegrip van alles dat door geld is ondersteund of ontstaan; al het geld dat je hebt in wat voor vorm dan ook; en al het geld dat in de wereld in omloop is.

Succes: Zegen alles dat bereikt en afgerond is (zoals gebouwen, bruggen, en sport evenementen); alles dat goed aangekomen is op de plaats van bestemming (zoals schepen, vliegtuigen, treinen, auto"s en mensen); alle uitingen van vooruitgang of volharding; alle tekenen van vreugde en plezier.

Vertrouwen: Zegen alle vormen van vertrouwen in mensen en dieren; alle vormen van kracht in mensen, dieren en objecten (inclusief staal en beton); alle vormen van stabiliteit (zoals bergen en hoge bomen); en alle vormen van doelgerichte kracht (inclusief grote machines, hoogspanningsleidingen).

Liefde en vriendschap: Zegen alle vormen van zorg en opvoeding, betrokkenheid en ondersteuning; alle harmonieuze relaties in de natuur of in architectuur; alles dat verbonden is met of in aanraking is met iets anders; alle vormen van samenwerking zoals in spel of op het werk; en alle uitingen van gelach en plezier.

Innerlijke Vrede: Zegen alle vormen van rust, stilte, kalmte en sereniteit (zoals stil water of windstille lucht); alle uitzichten (horizons, sterren, de maan); alle vormen van schoonheid, zichtbaar, hoorbaar of tastbaar; helderen kleuren en vormen; de details van natuurlijke of vervaardigde voorwerpen.

Spirituele Groei: Zegen alle vormen van groei, ontwikkeling en verandering in de Natuur; de overgangen van schemering en dageraad; de bewegingen van de zon, maan, planeten en de sterren; de vlucht van de vogels in de lucht; en de beweging van wind en zee.

Deze voorbeelden zijn om je te leiden als je niet gewend bent aan zegenen, voel je vrij om ook andere vormen te kiezen. Houd je voor ogen dat elke kwaliteit, kenmerk of toestand gezegend kan worden (voorbeeld is dat je de zegen kunt uitspreken over dunne polsen en slanke dieren om gewichtsvermindering te bereiken) ongeacht of het bestaan heeft, nu bestaat of enkel in je voorstellingsvermogen bestaat.

Zelf heb ik de zegenkracht gebruikt om mijn lichaam te genezen, mijn inkomen te vergroten, diverse vaardigheden te ontwikkelen, een diepe liefdevolle relatie met mijn vrouw en kinderen op te bouwen, en een wereldwijd netwerk op te bouwen van werkers aan de vrede vanuit de Aloha Kracht. Juist omdat dit zo goed gewerkt heeft voor mij, wil ik dit met jullie delen.

Draag het zoveel mogelijk uit naar anderen als je kunt.

Op welke manier kun je het vermogen tot zegenen vergroten? Er bestaat een methode die op Hawaii toegepast wordt die je vermogen tot zegenen verbetert door je persoonlijke energie te vergroten.

Deze eenvoudige ademhalingsmethode die ook gebruikt wordt bij gronding, centrering in jezelf, bij meditatie en genezing. Het vereist geen speciale plek of houding en het kan stilstaand of bewegend gedaan worden, bezig of rustend, met open of gesloten ogen.

Op Hawaii wordt deze methode Pikopiko genoemd omdat piko zowel hoofdkruin als navel betekent.

De Methode

1. Wees je bewust van je natuurlijke ademhaling (die veranderen kan doordat je de aandacht erop richt, maar dat maakt niet uit!)

2. Wees je bewust van de kruin van je hoofd en navel, door aanraking, of het richten van je aandacht daarop.

3. Vervolgens richt je de aandacht op de kruin van je hoofd tijdens de inademing en tijdens de uitademing richt je de aandacht op je navel. Blijf op deze manier ademen zolang als je dat wilt.

4. Als je ontspannen bent, in je centrum(gecentreerd), en/of vol energie, stel je dan voor dat je omringd bent door een onzichtbare wolk van licht of een electromagnetisch veld, en dat je ademhaling de energie van deze wolk laat groeien, toenemen.

5. Stel je dan voor dat het te zegenen onderwerp is omringd door een deel van dezelfde energie die jou zelf omringt.

ALOHA WORKS - WORLDWIDE

Het Aloha Project van Aloha International verschaft boekjes zoals dit aan individuen, groepen, organisaties en instituten overal ter wereld door middel van de gulle bijdragen van gevers die geloven dat de wereld verbeterd kan worden door informatie te delen die de mensen helpt zichzelf te helpen.

Als je een bijdrage wilt geven aan het Project, om een ontvangende groep of organisatie aan te bevelen, of voor meer informatie, neem dan contact op met:

The Aloha Project
PO Box 223009
Princeville HI 96722 USA
(001) 808 823-8381
www.alohainternational.org
huna@huna.org

Serge Kahili King, Dr. Is de auteur van dit boekje. Is doctor in de psychologie en de Algemeen Directeur van Aloha Internationaal. Hij reist over de wereld als schrijver en leraar op het gebied van zelf ontwikkeling en de Hawaiiaanse cultuur. Voor meer informatie over Dr. King en zijn werk, bezoek www.huna.net.

Aloha Internationaal is een niet commercieel, wereldwijd netwerk van vredestichters die zich wijden aan de uitoefening en promotie van de Aloha Spirit. Haar activiteiten zijn:
- Het Aloha Project - gratis verspreiding van zelf help boekjes wereldwijd O Cursussen voor healers, leraren en lichaamswerkers
- Gratis on-line informatie en dienstverlening op www.huna.org

To make a contribution to the Project, to recommend a recipient group or organization, or for more information contact:

The Aloha Project
PO Box 223009
Princeville HI 96722 USA
(808) 827-8383
www.alohainternational.org
huna@huna.org

Maak een Gratis Website met JouwWeb