Kosmische Gidsen

De 7 Huna principes

Dr. King heeft de grondbeginselen van Huna samengevat in zeven principes die in het Hawaiaans ieder in een woord zijn samen te vatten. In het Engels en in het Nederlands is dit niet mogelijk en wordt het principe samengevat in een zin. Die zin is hieronder cursief gedrukt achter het Hawaiaanse woord voor het principe.

Het eerste principe is IKE (spreek uit: Iekee). De Wereld is zoals je denkt dat hij is. Dit principe houdt in dat wanneer we onze gedachten en waar we in geloven veranderen, we daardoor ook ook onze ervaring van de wereld veranderen.

Het tweede principe is KALA: Er zijn geen grenzen. Met onze geest creëren we grenzen en limieten. Dit kan nuttig zijn, maar soms is dat niet meer zo. Het is dan handig om indachtig het principe dat De Wereld is zoals je denkt dat hij is, nieuwe grenzen voor je zelf te stellen. Dit principe houdt ook in dat alles mogelijk is als je maar kunt bedenken hoe en dat alles met elkaar in verbinding staat en dat er wederzijdse beinvloeding mogelijk is.

Het derde principe is MAKIA: Energie volgt aandacht en aandacht volgt energie. Denk hierbij maar aan een televisie die aanstaat, hoe je aandacht ernaar toegetrokken wordt. Wanneer je je aandacht ergens op gericht houdt dan trek je energie aan van de wereld om je heen en daardoor neemt dat waar je op gericht bent toe. Heb je je aandacht op negatieve zaken gericht dan zullen die toenemen.

Het vierde principe is MANAWA: Nu is het moment van kracht (power). Het hier en nu is alles wat je hebt. Het verleden is niet meer. Herinneringen die je hebt, heb je in het hier en nu. In die zin bestaan ze ook alleen in het nu. Je voorstelling van de toekomst bestaat ook alleen maar in het nu. Zowel het verleden als de toekomst worden dus NU geschapen. Je kunt je leven drastisch veranderen door dit principe toe te passen op je gedachten in het heden.

Het vijfde principe is ALOHA: Liefhebben is gelukkig zijn met. Het Aloha-principe is sterk verbonden met helingsprocessen. Je houdt van iets in die mate dat je er gelukkig mee bent of gelukkig over bent. Het gedeelte van iets dat je niet leuk vindt, is het gedeelte waar je niet van houdt. Met het derde principe in gedachte kun je je voorstellen hoe liefde toeneemt door je aandacht te richten op eigenschappen van iemand waar je gelukkig mee bent en hoe je liefde doet afnemen door je aandacht te richten op die stukjes waar je niet gelukkig mee bent.

Het zesde principe is MANA: Alle kracht komt van binnenuit. Het woord Mana wordt vaak verkeerd begrepen en vertaald als energie. Mana is echter invloed en is in die zin nauw verbonden met je derde chakra. Hoeveel macht, invloed sta je jezelf toe te hebben? Ook hieraan is geen limiet (2e principe).

Het zevende principe is PONO: Effectiviteit is de graadmeter voor waarheid. Dit principe houdt in dat we gebruiken wat resultaat geeft, ongeacht uit welke filosofie het stamt en de wetenschappelijke verklaarbaarheid doet er ook niet toe. De vraag is werkt het? en zo ja, dan gebruiken we het. Het zevende principe houdt ook in dat er altijd een andere manier is om iets te doen.

In mijn Chakra-cursus onderwijs ik deze principes zodat cursisten er meer gevoel voor krijgen en leren hoe ze de principes daadwerkelijk kunnen toepassen in hun leven.

Bronnen:
  Urban Shaman (boek) door Dr. Serge Kahili King